Begivenhedsdetaljer

  • Date:
  • Sted: Bihuset

Pakning af rammer til smelt skal ske jvf. Heinos regler / video – se :

https://www.bihuset.dk/maanedens-arbejde – ”Indlevering af rammer til smelt hele året rund”.

Husk blå sække (kan købes i vort depot) til pakning af Voksklub Voks – og se i øvrigt Hørsholms almindelige pakkevejledning :

http://www.horsholmbiavl.dk/?Voksklub_Nordsj%C3%A6lland___R%C3%A5d_om_pakning_af_rammer

Vær opmærksom og indpak grundigt, så der ikke samles bier / hvepse i og omring skuret – og sæt ikke rammer i sække tidligere end dagen før afhentning.