Biskole

Lær at holde bier

Du lærer om bierne, og hvordan de passes. Undervisningen indeholder lidt teori, men det meste undervisning består i, at du sammen med de andre kursister passer et bistade. I bliver undervist af medlemmer fra Rudersdal Biavlerforening.

Biskole afholdes torsdage kl. 18 - ca. kl. 19 afhængig af, hvad der skal laves.

Første gang er 9. marts 2023 kl. 18.00.

Biskole koster 600 kr. Børn ifølge med voksne er gratis.
TIlmelding: skriv til vores kasserer "jetteogeyvind@hotmail.com. Oplys dit navn, din adresse, mobilnummer og mailadresse.

Kursister kan låne bidragter i skolebigården (begrænset antal). Dragten består af
hætte og jakke. Man bedes selv medbringe handsker.
Foreningen byder på kaffe, te, brød med honning.

Foreningen har sammen med andre foreninger i Nordsjælland en politik om pesticidfri pleje af bier. En voksklub forsøger at sikre en pesticidfri voks og honning.
Foreningen er medlem af Danmarks Biavlerforening, som vi foreslår vores medlemmer at melde sig ind i efter afsluttet kursus.
Man modtager der det informative månedsblad Tidskrift for Biavl, samt en kollektiv ansvarsforsikring.
Tillmelding til Danmarks Biavlerforening sker kollektivt via lokalforeningen.

Se video om foreningen.

Formanden præsenterer

Bliv medlem

Rudersdal Biavlerforening optager nye medlemmer.
Vi optager rutinerede biavlere, men du kan også blive medlem, hvis du aldrig har arbejdet med bier før – du skal så tilmeldes vor kursus, som begynder i foråret 2023. Efter afsluttet kursus kan man melde sig ind i foreningen, hvis man ønsker en fortsat tilknytning og information samt samarbejde omkring biavl og skolebigården.

Vi er medlem af Danmarks Biavlerforening.

INDMELDING OG KONTINGENT

Kontakt vores kasserer på mail ”jetteogeyvind@hotmail.com” - send dit navn, din adresse, mobilnummer samt din e-mail.

Oplys samtidig om du ønsker fuldt medlemskab (Danmarks Biavlerforening og Rudersdal Biavlerforening) eller lokalt medlemskab (Rudersdal Biavlerforening) eller biskolen.

Kontingentsatser 2022 / 23 :
Lokalt medlemskab (Rudersdal Biavlerforening) 300 kr. årligt.
Medlemskab af Danmarks Biavlerforening : 810 kr. årligt. (Beløbet indeholder 100 kr. for lokalt medlemskab i Rudersdal Biavlerforening).

2023
Biskole 600 kr.