• Rudersdal Biavlerforening

    Foreningen der summer af liv!

Vi passer på Danmarks biodiversitet

Honningbier bidrager positivt til bevarelsen af en høj biodiversitet i det danske landskab. De sikrer bestøvning af en lang række forskellige planter. Mange dyr er knyttet til specielle planter, og forsvinder de, så forsvinder disse specielle dyr også. Honningbierne bestøver og sikrer frugtsætning i mange buske og træer, som leverer frø og frugter til dyre- og fuglevildt. Så uden honningbier – færre fugle og dyr i det danske landskab.

Fri for pesticider

Foreningen har sammen med andre foreninger i Nordsjælland en politik om pesticidfri pleje af bier, og dermed sikres pesticidfri voks og honning. Det opnår vi sunde avlsprincipper samt ved deltagelse i den grønne voksklub Nordsjælland.

Fællesskab

Fællesskabet bærer foreningen. Det opnår vi gennem fælles drift af vores bigård, undervisning og møder med indhold af både faglig og social karakter.

KALENDEREN

Kalenderen opdateret med diverse sommeraktiviteter. Høst, Kursus samt sommer- efterårsfest.

BIERNES SYGDOMME - AFLYST

SVÆRMNING - SVÆRMNING - SVÆRMNING Det planlagt kursus om biernes sygdomme udskydes og i stedet vil der blive sat fokus på tidens udfordringer med sværmning. SE BILLEDER NEDENFOR.

MATERIEL

I klubben kan du låne materiel til honinghøst og lodning af voksplader. Lån bookes og registreres via hjemmesiden - fane Forening.

Følg Rudersdal Biklub på Facebook

Rudersdal Biavlerforening har en lukket Facebook gruppe. Fremsøg: ”Rudersdal biavlerforening” og bed om medlemskab. Eller klik her:

Bliv en del af foreningen

Tilmeld dig et af vores kurser, eller meld dig ind i vores forening