• Rudersdal Biavlerforening

    Foreningen der summer af liv!

Vi passer på Danmarks biodiversitet

Honningbier bidrager positivt til bevarelsen af en høj biodiversitet i det danske landskab. De sikrer bestøvning af en lang række forskellige planter. Mange dyr er knyttet til specielle planter, og forsvinder de, så forsvinder disse specielle dyr også. Honningbierne bestøver og sikrer frugtsætning i mange buske og træer, som leverer frø og frugter til dyre- og fuglevildt. Så uden honningbier – færre fugle og dyr i det danske landskab.

Fri for pesticider

Foreningen har sammen med andre foreninger i Nordsjælland en politik om pesticidfri pleje af bier, og dermed sikres pesticidfri voks og honning. Det opnår vi sunde avlsprincipper samt ved deltagelse i den grønne voksklub Nordsjælland.

Fællesskab

Fællesskabet bærer foreningen. Det opnår vi gennem fælles drift af vores bigård, undervisning og møder med indhold af både faglig og social karakter.

GENERALFORSAMLING TORSDAG 11. FEBRUAR 2021 KL. 19.00.

Er afholdt - se referat på hjemmesiden.

BISKOLE NYT - Ændret dato

Biskolen er i gang. Lørdagens fysiske møde i bigården er flyttet til søndag d. 21. marts kl. 10.00. Blev på hjemmesiden annonceret ved en fejl til kl. 13.00. Webmaster beklager hvis nogen er gået forgæves.

VINTERTAB

Tidsskrift For Biavl har i nummer 12 december 2020 side394 ff en læseværdig artikel om årsager til vintertab.

Følg Rudersdal Biklub på Facebook

Rudersdal Biavlerforening har en lukket Facebook gruppe. Fremsøg: ”Rudersdal biavlerforening” og bed om medlemskab. Eller klik her:

Bliv en del af foreningen

Tilmeld dig et af vores kurser, eller meld dig ind i vores forening