• Rudersdal Biavlerforening

    Vores Bigård ligger ved Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246, 2840 Holte. Kontakt se : "Foreningen" - "Bestyrelsen". Klubbens MobilePay er 71394.

Vi passer på Danmarks biodiversitet

Honningbier bidrager positivt til bevarelsen af en høj biodiversitet i det danske landskab. De sikrer bestøvning af en lang række forskellige planter. Mange dyr er knyttet til specielle planter, og forsvinder de, så forsvinder disse specielle dyr også. Honningbierne bestøver og sikrer frugtsætning i mange buske og træer, som leverer frø og frugter til dyre- og fuglevildt. Så uden honningbier – færre fugle og dyr i det danske landskab.

Fri for pesticider

Foreningen har sammen med andre foreninger i Nordsjælland en politik om pesticidfri pleje af bier, og dermed sikres pesticidfri voks og honning. Det opnår vi sunde avlsprincipper samt ved deltagelse i den grønne voksklub Nordsjælland.

Fællesskab

Fællesskabet bærer foreningen. Det opnår vi gennem fælles drift af vores bigård, undervisning og møder med indhold af både faglig og social karakter.

GENERALFORSAMLING 2022

Datoen for generalforsamling er fastsat til torsdag d. 3. februar 2022 kl. 19.00. Vi håber på at det kan blive en non-vituel på Mariehøj.

BEGYNDER KURSUS

Kursus for begyndere starter torsdag d. 3. marts og forløber med teori 4 torsdage i træk. Se program under "Referater"

HONNINGSMAGNING

Afholdes i forlængelse af Generalforsamlingen

Følg Rudersdal Biklub på Facebook

Rudersdal Biavlerforening har en lukket Facebook gruppe. Fremsøg: ”Rudersdal biavlerforening” og bed om medlemskab. Eller klik her:

Bliv en del af foreningen

Tilmeld dig et af vores kurser, eller meld dig ind i vores forening