• Rudersdal Biavlerforening

    Vores Bigård ligger ved Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246, 2840 Holte. Vi holder bl.a. biskole, hvor du kan lære, at passe dine egne bier. Foreningens MobilePay er 71394. Vores CVR.nr. 37534897

GENERALFORSAMLING

Referat af generalforsamling er nu tilgængelig under: https://www.rudebi.dk/referater/

BISKOLE 2024 - begynderkursus i biavl

Vi starter 7. marts 2024 kl. 18.00 - Mariehøjcenteret. Du lærer om bierne, og hvordan de passes. Undervisningen indeholder lidt teori, men det meste undervisning består i, at du sammen med de andre kursister passer et bistade. I bliver undervist af medlemmer fra Rudersdal Biavlerforening. Læs mere om biskolen under Bliv biavler.

Vi passer på Danmarks biodiversitet

Honningbier bidrager positivt til bevarelsen af en høj biodiversitet i det danske landskab. De sikrer bestøvning af en lang række forskellige planter. Mange dyr er knyttet til specielle planter, og forsvinder de, så forsvinder disse specielle dyr også. Honningbierne bestøver og sikrer frugtsætning i mange buske og træer, som leverer frø og frugter til dyre- og fuglevildt. Så uden honningbier – færre fugle og dyr i det danske landskab.

Fællesskab

Fællesskabet bærer foreningen. Det opnår vi gennem undervisning og møder med indhold af både faglig og social karakter. Udlån af materiel til honninghøst og fælles drift af vores skolebigård

Fri for pesticider

Foreningen giver sammen med andre foreninger i Nordsjælland mulighed for at deltage i pesticidfri pleje af bier, og dermed sikre pesticidfri voks og honning. Det opnås via sunde avlsprincipper og gennem deltagelse i den grønne voksklub Nordsjælland.

FÆLLES INDKØB MED RABAT

Det er nu igen muligt at bestille diverse udstyr hos Bihuset i Tappernøje med rabat. Bestilling skal ske i uge 8, uge 16, uge 20, uge 29 og uge 34. Find nærmere information i kalenderen.

Følg Rudersdal Biavlerforening på Facebook og Instagram

Rudersdal Biavlerforening har en lukket Facebook gruppe. Fremsøg: ”Rudersdal Biavlerforening” og bed om medlemskab. Eller klik her:

Bliv en del af foreningen

Tilmeld dig et af vores kurser, eller meld dig ind i vores forening