• Rudersdal Biavlerforening

    Foreningen der summer af liv!

Vi passer på Danmarks biodiversitet

Honningbier bidrager positivt til bevarelsen af en høj biodiversitet i det danske landskab. De sikrer bestøvning af en lang række forskellige planter. Mange dyr er knyttet til specielle planter, og forsvinder de, så forsvinder disse specielle dyr også. Honningbierne bestøver og sikrer frugtsætning i mange buske og træer, som leverer frø og frugter til dyre- og fuglevildt. Så uden honningbier – færre fugle og dyr i det danske landskab.

Fri for pesticider

Foreningen har sammen med andre foreninger i Nordsjælland en politik om pesticidfri pleje af bier, og dermed sikres pesticidfri voks og honning. Det opnår vi sunde avlsprincipper samt ved deltagelse i den grønne voksklub Nordsjælland.

Fællesskab

Fællesskabet bærer foreningen. Det opnår vi gennem fælles drift af vores bigård, undervisning og møder med indhold af både faglig og social karakter.

AFLYSNINGER COVID 19 Alle indendørs aktiviteter er aflyst indtil videre. Indtil videre er der kun i år planlagt d. 5. december - Oxalsyre drypning af skolebigården. HUSK SÆT KRYDS GENERALFORSAMLING TORSDAG 11. FEBRUAR 2021. NÆRMERE OM TID STED RESTRIKTIONER FØLGER
Lotte Møller : Bier og Mennesker

Tove anbefaler : Jeg kan varmt anbefale Lotte Møllers bog. Det er særdeles interessant læsning. Den handler egentlig ikke om biavl som sådan, men det er fortællinger om bier og biavl gennem tiderne med mange og sjove anekdoter. Men vi følger også forfatterens liv som biavler på godt og ondt. Især synes jeg, at illustrationerne er fine og bogens layout er utrolig flot.

Axel Michelsen : Honningbiens dansesprog, signaler og samfundsliv

Freddy anbefaler : Den kan man blive “ klog” af. Lær at forstår nu teorien om Y/Mecedes orienteringen af vokstavler. Spring evt. over kapitel 3 og 5. Bør være pligtlæsning for nye biavlere.

Følg Rudersdal Biklub på Facebook

Rudersdal Biavlerforening har en lukket Facebook gruppe. Fremsøg: ”Rudersdal biavlerforening” og bed om medlemskab. Eller klik her:

Bliv en del af foreningen

Tilmeld dig et af vores kurser, eller meld dig ind i vores forening