• Rudersdal Biavlerforening

    Vores Bigård ligger ved Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246, 2840 Holte. Kontakt se : "Foreningen" - "Bestyrelsen". Klubbens MobilePay er 71394.

Vi passer på Danmarks biodiversitet

Honningbier bidrager positivt til bevarelsen af en høj biodiversitet i det danske landskab. De sikrer bestøvning af en lang række forskellige planter. Mange dyr er knyttet til specielle planter, og forsvinder de, så forsvinder disse specielle dyr også. Honningbierne bestøver og sikrer frugtsætning i mange buske og træer, som leverer frø og frugter til dyre- og fuglevildt. Så uden honningbier – færre fugle og dyr i det danske landskab.

Fri for pesticider - Muligehed men ikke et krav

Foreningen giver sammen med andre foreninger i Nordsjælland mulighed for at deltage i pesticidfri pleje af bier, og dermed sikre pesticidfri voks og honning. Det opnås vi sunde avlsprincipper gennem deltagelse i den grønne voksklub Nordsjælland.

Fællesskab

Fællesskabet bærer foreningen. Det opnår vi gennem fælles drift af vores bigård, undervisning og møder med indhold af både faglig og social karakter.

GENERALFORSAMLING

Klubben afholder generalforsamling d. 2. februar 2023 kl. 1900 - Mariehøjcentretriehgået.

BI SKOLE 2023

Biskolen starter 9. marts 2023 kl. 1900 - Mariehøjcenteret.

VINTERMØDE 7. JANUAR 2023 1300

Klubben holder vintermøde, hvor der bl.a. skal behandles med oxalsyre, og hvor du kan få udleveret syre til eget brug - medbring glas. Klubben opfordrer alle medlemmer til at møde op og medbringe egne honning- og/eller voksbaserede produkter ex. kager, mjød, lys og lignende. Ved mødet byder klubben på vinterforfriskninger.

Følg Rudersdal Biklub på Facebook

Rudersdal Biavlerforening har en lukket Facebook gruppe. Fremsøg: ”Rudersdal biavlerforening” og bed om medlemskab. Eller klik her:

Bliv en del af foreningen

Tilmeld dig et af vores kurser, eller meld dig ind i vores forening