Begivenhedsdetaljer


Kursus og deltagelse kræver nogen erfaring m biavl. Info om tilmelding kommer senere

Datoer og trin :

mandag den 10. maj kl. 17: gennemgang af baggrund for dronningproduktion og klargøring af ramme til indespærring af dronning sætte kassette i familien

fredag den 14. maj kl. 17: finde dronning og indespærre dronning 

lørdag den 15. maj: løslad dronning  igen (ego kan gøre det alene) 

tirsdag den 18 maj kl. 17: lave ”trykkoger” og  omlarvning ( omlarvning midt på dagen vil være bedre hvis muligt)

onsdag den 19 maj kl. 17: flytte antagne dronningceller til cellebygger 

tirsdag den 25. maj kl. 17: påsætte bure 

søndag den 6. juni dronninger kryber, så parringskassetter skal være klar med bier nogle dage tidligere.