Vi mødes kl 18.00 i centeret og gennemgår aftenens arbejde. Her kan der stilles spørgsmål og drøftes biavl i almidelighed. Herefter passes bigården. Bent Søegaard

Mandag den 30. maj kl. 17: Gennemgang af baggrund for dronningproduktion og klargøring af ramme til indespærring af dronning sætte kassette i familien Bent Søegaard

Vi mødes kl 18.00 i centeret og gennemgår aftenens arbejde. Her kan der stilles spørgsmål og drøftes biavl i almidelighed. Herefter passes bigården. Bent Søegaard

Tirsdag den 7. juni kl. 17: Lave ”trykkoger” og  omlarvning ( omlarvning midt på dagen vil være bedre hvis muligt) Bent Søegaard