Medlemskab

Rudersdal Biavlerforening optager nye medlemmer.
Vi optager rutinerede biavlere, men du kan også blive medlem, hvis du aldrig har arbejdet med bier før – du skal så tilmeldes vor kursus, som begynder i forsommeren 2021. Efter afsluttet kursus kan man melde sig ind i foreningen, hvis man ønsker en fortsat tilknytning og information samt samarbejde omkring biavl og skolebigården.

Vi er medlem af dansk biavlerforening.

Se video om klubben.

Formanden præsenterer

BISKOLE

Børn ifølge med voksne er gratis. Medlemmer i foreningen der ønsker en repetition af kursus, deltager gratis.
Kursister kan låne bidragter i skolebigården (begrænset antal). Dragten består af
hætte og jakke. Man bedes selv medbringe handsker.
Foreningen byder på kaffe, te, brød med honning.
Foreningen har sammen med andre foreninger i Nordsjælland en politik om pesticidfri pleje af bier. En voksklub forsøger at sikre en pesticidfri voks og honning. Foreningen er medlem af Danmarks Biavlerforening, som vi foreslår vores medlemmer at melde sig ind i efter afsluttet kursus.
Man modtager der det informative månedsblad Tidskrift for Biavl, samt en kollektiv ansvarsforsikring.
Tillmelding til Dansk Biavlerforening sker kollektivt via lokalforeningen.

INDMELDING OG KONTINGENT

Kontakt vores kasserer på mail ”jetteogeyvind@hotmail.com” - send dit navn, din adresse mobilnummer samt din e-mail. Oplys samtidig om du ønsker ordinært medlemskab eller biskolen.

Kontingentsatser 2020 :
Lokalforening Rudersdal : 100 kr. årligt
Dansk Biavlerforening : 810 kr. årligt (omfatter også de 100 kr. til Lokalforening Rudersdal).
Biskole : 600 kr.